Diëtiste - counselor - voice dialogue facilitator

Counseling

Wat is het ?

Een ‘counselor’ (engels, letterlijk: raadgever), is een laagdrempelige hulpverlener die je begeleidt bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden.
De hulpverlening die de counselor aanbiedt wordt counseling genoemd.

Het doel van de counseling is het helpen van mensen bij:
- het oplossen of hanteren van problemen
- het vinden van antwoorden op vragen
- het benutten van ongebruikte mogelijkheden
- het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.
Counseling is vooral helend van karakter
Counseling is een gestructureerd proces naar heling:

• Als eerste worden de problemen/vragen geïnventariseerd.
• Ten tweede worden er doelen bepaald.
• Ten derde wordt er een strategie opgesteld om de doelen daadwerkelijk te realiseren

Het gaat erom dat je als cliënt je doelen formuleert en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Counseling is in oorsprong gebaseerd op de humanistische psychologische stroming waarin Carl Rogers als spilfiguur fungeerde.
Rogers ging ervan uit dat mensen een oerdrang hebben tot groeien (tot ontwikkeling).
Als de ‘groei’ wordt belemmerd, dan ontstaan er volgens Rogers problemen.

Als counselor heb ik begrip voor jouw problemen en voor jouw remmingen. Ik reflecteer de emotionele ervaring en beleving.
Dit helpt je onder andere tot inzicht te komen en draagt bij tot het vinden van antwoorden op het probleem of de vraag.

Hoe verloopt het?

Allereerst vindt een intake-gesprek plaats
Tijdens dit gesprek:
• maak je kennis met de counselor
• wordt de werkwijze van counseling besproken
• worden de randvoorwaarden van een traject besproken
• wordt het probleem of de vraag besproken

Dan wordt het counselingstraject opgestart
Een traject bestaat uit individuele gesprekken van ongeveer één uur.

 
Afronding

Een traject kan uit 3 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag, de omstandigheden enz.

100_0034 (Small)

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player